+

Soccer

This 4th term sport type is currently in its third year of existence in our school. This year we will be playing matches against neighbouring schools throughout the term. The participation for the previous year was impressive and we are looking forward to have even more players this year. The coaches are well prepared for each practise and eager to start the new season. The sole purpose of the sport is to develop a love for the game and a respectful attitude towards it.

Hierdie 4de kwartaal is huidiglik in sy derde bestaansjaar by ons skool. Hierdie jaar sal ons wedstryde speel teen buurskole in die omgewing gedurende die die kwartaal. Die vorige jaar se deelname was indrukwekkend en ons sien uit om meer spelers hierdie jaar te betrek. Die afrigters is ten volle voorbereid vir elke oefensessie en is gretig om met die nuwe seisoen te begin. Die algehele doel van die sport is om ‘n liefde vir die sport te ontwikkel en ‘n respekvolle houding teenoor dit te bewerkstellig.