+

Studie Klasse

Die studieklasse is nou geprivatiseer onder Leeuberg-trust.

Om u kind in die studieklas in te skryf, versoek ons u om ‘n registrasievorm by Me. Rene Fourie te voltooi. Betalings vir hierdie diens geskied slegs met debietorder of kontant – vooruitbetaling.

Studietye: 14:00 – 17:00

17:15 is die amptelike tyd wat die studieklas die skoolhekke sal sluit en leerlinge afgehaal moet wees. Ons versoek ouers om asseblief die agterste skoolhek te gebruik om leerlinge te kom haal. Die leerlinge moet by die klas afgehaal word.

In die studieklasse sal leerlinge met hul huiswerk gehelp word, maar dit bly die ouers se verantwoordelikheid om toe te sien dat alle werk afgehandel is vir die volgende dag.