+

Akademie

Sukses is gesetel in sterk akademiese grondslag! Die kind se akademiese, emosionele en geestelike vorming is die kern van ons onderrig. Akademie by Onze Rust word altyd eerste gestel en dit is dus ononderhandelbaar. Ons beskik oor uitstekende opgeleide onderwysers met ervaring en kreatiewe denke wat pligsgetrou elke dag in die klas werksaam is. Personeel ontvang ook gereelde opleiding oor die nuutste verwikkelinge en hulle woon ook gereeld kursusse en werkswinkels by. Akademiese standaarde is van hoogstaande gehalte. Ouers ontvang leiding van die personeel en kry terugvoering aangaande hulle kinders se vordering.

A good foundation is necessary from grade R and we do everything in our power to help the learners to be successful in everything they do. A full-fledged departmental education program is followed with the Grade R toddlers while the other toddlers are systematically led to play some skills in a playful manner. The Grade R toddlers are also taken weekly to the Computer Center to help them learn certain skills.

We give a lot of attention to our learners with Didactics, Remedial teaching and extra classes.

Alle vakke word aangebied soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf. Die onderrig vind plaas volgens die Nasionale beleid(NKABV) in alle grade. Leerlinge word deurlopend geassesseer en vordering voortdurend gemonitor.

Rekenaargeletterdheidsklasse word aangebied vanuit ‘n goed toegeruste rekenaarsentrum met internet en die nuutste sagteware. Die sentrum word ook vir navorsing deur leerlinge in die namiddae gebruik.

Academic Progression Requirements

Foundation Phase

Requirements for determining a learner’s progress in Grade R:

A learner must pass:

To pass a grade a learner must pass:

GENERAL FOR GRADE R-3

Progression from grade to grade takes place within the appropriate age cohort unless the learner displays a lack of competence to cope with the following grade’s work. Learners will be assessed internally according to the requirements specified in the policy document National Protocol for Assessment Grades R – 12 and the Curriculum and Assessment Policy Statements of the required subjects. The School-Based Assessment mark as determined during the school year will be 100% of the total mark in grade R and 1, 2 and 3.

INTERMEDIATE PHASE

Requirements for determining a learner’s progress in Grade 4, 5 and 6:

To pass a grade a learner must pass:

And obtain a Level 3 in any TWO of the following subjects:

GENERAL FOR GRADE 4 – 6

ASSESSMENT

Learners will be assessed internally according to the requirements specified in the policy document National Protocol for Assessment Grades R – 12 and the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) of the required subjects as contemplated in paragraph 12.

School-Based Assessment (SBA) is a compulsory component of the promotion marks. The SBA component conducted during the year must be 75% and the final examination component 25% of the promotion mark.

A learner may only be retained once in the Intermediate Phase in order to prevent the learner being retained in this phase for longer than four years.

Progression from grade to grade takes place within the appropriate age cohort unless the learner displays a lack of competence to cope with the following grade’s work.

SENIOR PHASE

PROMOTION REQUIREMENTS FOR GRADES 7 – 9

Requirements for determining a learner’s progress in Grade 7:

A Level 3 (40% – 49%) in any three and a Level 2 (30% – 39%) in any two of the following subjects:

A learner is allowed to obtain in only one subject a Level 1 on condition that he/she has completed ALL assignments and assessments.

Learners in Grades 7 – 9 will be promoted from grade to grade if they have offered nine subjects and have complied with the promotion requirements in eight of the subjects provided the School-Based Assessment component of the ninth subject has been completed.

A learner may only be retained once in the Senior Phase in order to prevent the learner being retained in this phase for longer than four years.

ASSESSMENT

Learners will be assessed internally according to the requirements as specified in the policy document, National Protocol for Assessment Grades R – 12 and the Curriculum and Assessment Policy Statements.

The end-of-year assessment consists of an end-of-year examination that is internally set, marked and moderated, as specified in the policy document, National Protocol for Assessment Grades R – 12 and the Curriculum and Assessment Policy Statements.

School-Based Assessment is a compulsory component of the promotion marks. The School-Based Assessment component must be 40% during the year, and the final examination component 60% of the promotion mark.

Continuous hard work throughout the course of the year is important for learners in ALL grades because the school progression system works on a basis of CONTINUOUS assessment.

WHEN WE WORK, WE WORK HARD; WHEN WE PLAY, WE PLAY HARD!