+

VCSV / Christian Society

Onze Rust se VCSV word verryk deur die getroue diens van Creare wat week vir week ons leerders se geesteslewe met hul kreatiwiteit, vriendelikheid en lojaliteit teenoor onse Vader, bemoedig en versterk.

Our sincere thank towards them and the school’s staff for giving our learners the correct values for life.