+

Concerts and Melodrama

Daar word jaarliks ‘n melodrama/ konsert by die skool aangebied saam met die revue konsert. Al die onderwysers neem entoesiasties deel en dit beloof gereeld om ‘n baie opwindende geleentheid te wees aangesien die onderwysers in komiese rolle op die verhoog verskyn. Elke derde jaar kry die grondslagfase geleentheid om ‘n musiekblyspel op te voer. Die hele grondslagfase leerders word hierby betrek.